• Je tuin,

    daar word je blij van!

Halfverharding

Halfverharding is een breed begrip. Grind, leemgrind, split, kleischelpen, stol, steenslag maar ook boomschors en houtsnippers vallen er onder. Het is (enigszins afhankelijk van het materiaal) over het algemeen een vrij goedkope verharding qua aanlegprijs. Beschadigingen zijn vaak makkelijk te ‘repareren’ door wat nieuw materiaal aan te brengen. Een groot voordeel van halfverharding kan bovendien zijn dat het goed waterdoorlatend is (even onder voorbehoud dat ook de fundering en ondergrond dat dan moeten zijn). Daardoor zakt meer regenwater weg in de tuin zelf, spoelt minder water weg naar de riolering, en neemt het risico van plasvorming af. Halfverhardingen laten zich goed in ronde vormen verwerken. Bij de losliggende steenachtige materialen, vooral grover grind, wordt ook vaak als voordeel gezien dat bezoekers goed hoorbaar zijn als ze aan komen lopen of rijden.

De steenachtige materialen zijn natuurproducten en hebben over het algemeen mooie tinten die goed combineren met andere verhardingsmaterialen. Een uitzondering hierop vormt rode mijnsteen of –split dat, zoals de naam al zegt, rood gekleurd is, en vaak gebruikt wordt voor fietspaden, en gravel, dat op tennisbanen toegepast wordt. Wanneer de steenachtige halfverhardingen op een stevige onderlaag van voldoende dikte worden aangebracht kan er ook licht autoverkeer overheen. Het kan dan dus ook gebruikt worden op bijvoorbeeld een parkeerplaats. 

Materialen

  • Grind is rond van vorm, verkleeft daardoor nauwelijks, en blijft dus een losse toplaag houden. Het is in verschillende kleuren en gradaties te koop. Wie wel de uitstraling van grind wil maar het losliggen van het materiaal een probleem vindt, kan ook kiezen voor gebroken grind of leemgrind. Bij leemgrind is er leem aan het grind toegevoegd, dat een laagje rond het grind vormt waardoor het wat verkleeft en dus beter blijft liggen. Grof grind blijft langer los liggen dan fijn grind.
  • Stol is een mengsel van zand, grind en leem. De aanwezigheid van zand en leem zorgt ervoor dat het ronde grind toch houvast heeft, en een vastliggende bovenlaag vormt.
  • Steenslag is evenals grit een verzamelnaam voor verschillende gebroken steensoorten. Dit kan natuursteen zijn, maar ook bouwpuin of betongranulaat. Voor toepassing als verhardingsmateriaal in de tuin gaat het vrijwel altijd om natuursteen. Als funderingsmateriaal of als toeslag in asfalt wordt echter steeds vaker gerecycled materiaal gebruikt.
  • Split is een verzamelnaam voor fijne gebroken steenslag. Vaak wordt hier een de goudgele dolomietsplit als Dololux of Gravier d’Or mee bedoeld, maar ook rode mijnsteen kan in een fijne gradatie als split toegepast worden. Er zijn verschillende materialen die tot split verwerkt worden, in verschillende kleuren. Wordt een fijne gradatie toegepast dan vormt het een tamelijk vastliggend oppervlak, dat ook nauwelijks waterdoorlatend is. Wordt een grovere gradatie gebruikt, dan blijft de oppervlakte vaak wat rul, en kan regenwater erdoor afstromen.
  • Kleischelpen vormen, zeker wanneer ze gewalst worden, een stevige toplaag voor een wandelpad. De klei zorgt ervoor dat ze zich aan elkaar hechten. Door de breuk bij het walsen wordt dit effect versterkt.
  • Boomschors en houtsnippers worden eigenlijk alleen gebruikt voor tuin- en bospaden voor voetgangers. Ze verteren geleidelijk, en moeten daarom in ieder geval regelmatig aangevuld worden.

Onderhoud

De toplaag van de halfverharding zal om de paar jaar wat aangevuld moeten worden. Daarbij kunnen dan gelijk de wat ingezonken plekken hersteld worden. Onkruid kan met de hand verwijderd worden, of weggebrand worden. Door halfverhardingen, zoals grind en split, regelmatig oppervlakkig aan te harken krijgen mos, algen en onkruid minder kans. Blijft bijvoorbeeld op beschaduwde plekken lang water staan dan kunnen voorzichtig wat gaten naar de zandfundering geprikt worden. Als het regenwater weer beter afstroomt naar de ondergrond neemt de algengroei vaak vanzelf al af. 

Bekijk meer productgroepen in de categorie Siergrind, siersplit en zand